Co podać dziecku na chorobę lokomocyjną?

Jak przygotować dziecko do podróży? Radzimy, co zabrać i na jakie rozwiązania postawić.